- NIEUWSBRIEF JANUARI 2021

Kwaliteitscode 3.0

Op 1 januari 2021 is de nieuwe EVC-Kwaliteitscode 3.0 in werking getreden. Dat brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Een paar belangrijke voor de EVC-aanbieder:

  • Reguliere erkenningen gelden voortaan voor 36 maanden
  • Er is geen verplichting meer om een overeenkomst te sluiten met EVC-aanbieders te sluiten voor het overnemen van kandidaten bij een eventueel faillissement of verlopen van de erkenning
  • Er is verplicht iteratief toezicht gedurende de gehele erkenningsperiode, hetgeen Testudo al uitvoerde. Dit is dus in praktijk geen verandering voor jullie. Wél is het minimale aantal assessments dat moet worden bezocht en ervaringscertificaten dat moet worden beoordeeld nu formeel vastgesteld door het Nationaal kenniscentrum EVC. Dat betekent dat wij bijtijds meldingen moeten ontvangen van ingeplande assessments.
  • De EVC-Kwaliteitscode 3.0 vereist van de EVC-aanbieder een overeenkomst met een Beoordelende Organisatie voor ten minste de duur van de erkenning. Dit moet bovendien bij elk volgend auditrapport worden aangetoond. Voor het gemak hebben we daarom een korte aanvullende brief gemaakt waarmee je aan deze verplichting voldoet. We verzoeken je deze brief te ondertekenen en per omgaande terug te mailen.


Documenten

Met deze mail maken we het je zo gemakkelijk mogelijk. In de bijlage vind je daarom de volgende documenten:
1. De nieuwe EVC-Kwaliteitscode 3.0
2. De nieuwe Schrijfwijzer
3. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de Kwaliteitscode 2.0
4. Aanvullende overeenkomstbrief


Overeenkomst met Testudo

De volgende bepalingen zijn van kracht conform de EVC-Kwaliteitscode 3.0:
De meest recente ingangs- of verlengingsdatum van de overeenkomst tussen [naam] en Testudo is [datum]. De looptijd wordt verlengd tot 36 maanden, en zoveel langer als de looptijd van de erkenning. De overeengekomen standaardvergoeding wordt elke 18 maanden in rekening gebracht, eventueel verhoogd met de inflatie.


Dronten, januari 2021