- NIEUWSBRIEF JANUARI 2023
 

Algemeen

1. SBB heeft met ingang van het schooljaar 2022-2023 de term ‘crebo’ vervangen door ‘erkende opleidingscode’, eventueel gevolgd tussen haakjes door (voorheen crebo). Tegelijk zijn veel opleidingsnamen veranderd. Pas dit dus ook aan in jullie eigen communicatie en documenten.
Meer informatie: https://www.s-bb.nl/nieuws/nieuwe-opleidingsnamen-in-schooljaar-2022-2023/

2. Testudo heeft de eigen algemene handels- en leveringsvoorwaarden aanzienlijk vereenvoudigd. Ook is een klachten- en bezwaarprocedure uitgewerkt en is de privacyverklaring geactualiseerd. Alle drie zijn online te vinden in de footer van de website van Testudo en gelden per 1 januari 2023 voor alle lopende en nieuwe overeenkomsten.
Meer informatie: https://www.testudo-onderzoek.nl/

3. Het Nationaal Kenniscentrum EVC heeft een klachtenloket ingericht. Dit is bedoeld voor wanneer een EVC-aanbieder en een kandidaat onderling geen oplossing bereiken over een klacht (over een omstandigheid) of bezwaar (tegen de uitslag van de beoordeling in het ervaringscertificaat). De deelnemer kan dan contact opnemen met het klachtenloket van het Nationaal Kenniscentrum EVC en hier een geschil of beroep kenbaar maken.
Meer informatie: https://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/klachtenloket/

4. Van diverse EVC-aanbieders ontvingen we het verzoek om het logo van Testudo als Beoordelende Organisatie met link te mogen opnemen op de website. Daarom is bij deze nieuwsbrief ook het logo als bijlage meegestuurd. De correcte link is https://www.testudo-onderzoek.nl


Assessments

5. De EVC Kwaliteitscode 3.0 verplicht Testudo om steekproeven op assessments uit te voeren. Duidelijke informatie vooraf is belangrijk voor de tijdsplanning en om de juiste verdeling over de verschillende standaarden te kunnen maken. Daarom altijd het volgende bij elke uitnodiging/aankondiging aangeven:

  • Naam kandidaat
  • Naam assessor(en)
  • Standaard (naam en code)
  • Op locatie (starttijd en verwachte eindtijd, adres)
  • Online (starttijd en verwachte eindtijd, videolink)

6. Vergeet niet om assessments die worden geannuleerd direct af te melden bij Testudo. Dat geldt ook voor wanneer een locatie of tijdstip verandert.


Ervaringscertificaten

De Schrijfwijzer 2021 is geoptimaliseerd door een werkgroep van EVC-aanbieders. Een paar onderdelen van de Schrijfwijzer worden echter nauwelijks opgenomen in de ervaringscertificaten. Daarom deze twee reminders.

7. Opnemen link naar de vindplaats van de standaard, eventueel verkort als bitly of QR-code (Schrijfwijzer 2021 p. 5).
 
8. Opnemen schematisch overzicht als onderdeel van de Conclusie (Schrijfwijzer 2021 pp. 9-10): “Dit schema geeft in één oogopslag weer welke kerntaken en werkprocessen, dan wel deskundigheidsgebieden en prestatie-indicatoren worden aangetoond, niet aangetoond of niet in de beoordeling zijn betrokken. Tevens geeft het schema weer met behulp van welke instrumenten of op basis van welke bewijsstukken de erkenning heeft plaatsgevonden.”


Dronten, 4 januari 2023