- NIEUWSBRIEF 28 MAART 2024
 

We passen onze algemene voorwaarden aan
We informeren u over wijzigingen in onze algemene voorwaarden die op 1 april 2024 ingaan. Deze zijn geldig voor alle lopende en nieuwe overeenkomsten. Een belangrijke uitbreiding betreft de mogelijkheid dat Testudo onder bepaalde omstandigheden de overeenkomst kan ontbinden. Zonder uw tegenbericht binnen twee weken verklaart u dat u onze gewijzigde algemene voorwaarden hebt bekeken en ermee akkoord gaat. De nieuwe algemene voorwaarden zijn in pdf als bijlage bij deze mail gevoegd, en ook online te vinden op https://testudo-onderzoek.nl/Leveringsvoorwaarden

Steekproef ervaringscertificaten per 1 juni 2024
Als Beoordelende Organisatie is Testudo verplicht gedurende uw erkenningsperiode steekproeven uit te voeren op ervaringscertificaten. Wij verzoeken u ons tussen 7 en 14 juni 2024 een Excel-overzicht te sturen van de uitgegeven ervaringscertificaten over de periode 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024. Om een gewogen selectie te kunnen maken is het belangrijk dat wij de gegevens kunnen sorteren op standaard, assessor en uitgiftedatum.