— Zo blijft u erkend EVC-aanbieder

U bent een EVC-aanbieder die al voor een of meerdere domeinen erkend is, en u wilt deze erkenning(en) verlengen. Testudo toetst uw organisatie dan op de onderdelen die betrekking hebben op de uitvoering, onder meer uitgegeven certificaten en evaluaties. Wanneer er sprake is van belangrijke organisatorische, juridische of personele veranderingen, dan worden deze ook beoordeeld.

— Verlengingsaudit

Circa drie maanden voor de expiratiedatum van uw voorlopige of definitieve erkenning vindt een audit voor het verlengen van uw erkenning plaats.

De nadruk ligt daarbij op alle uitvoeringsonderdelen. Zo kijken we een groot aantal ervaringscertificaten in, en praten eventueel met voormalige kandidaten. Ook voeren we gesprekken met uw portfoliobegeleider(s), assessor(en), en wellicht overige functionarissen zoals procesbegeleiders. Daarnaast hebben we aandacht voor eventuele grote wijzigingen die zich binnen uw EVC-organisatie hebben voorgedaan op onder meer juridisch, procedureel en personeel gebied.

Met een positieve beoordeling kunt u het Nationaal Kenniscentrum EVC verzoeken om de lopende erkenning te verlengen met wederom 36 maanden. Of, wanneer u een nieuwe EVC-aanbieder bent, om de voorlopige erkenning met terugwerkende kracht om te zetten in een definitieve erkenning tot gebruikelijke geldigheid van 36 maanden.

— ITERATIEF TOEZICHT

Gedurende de looptijd van uw erkenning voert Testudo naast de audit ook verplicht interatief toezicht uit. Dit is een uitwerking van structurele kwaliteitsborging. Iteratief toezicht omvat onder meer steekproefsgewijze aangekondigde en onaangekondigde bijwoning van de assessments, criteriumgerichte interviews en/of andere praktijkonderdelen van de EVC-procedure.

Daarnaast lezen we eveneens steekproefgewijs mee met de uitgegeven ervaringscertificaten, en kunnen in overleg met de EVC-aanbieder evaluatiegesprekken voeren met assessoren, deelnemeers en andere betrokkenen.

Goed om te weten: alle Beoordelende Organisaties zijn verplicht deze werkwijze te volgen. Testudo berekent hiervoor geen extra kosten.

— kosten

Het vaste basistarief bedraagt € 7.000,- all-in per 18 maanden. Vanaf honderd ervaringscertificaten per anderhlaf jaar geldt een toeslag van € 5,- tot € 10,- per extra ervaringscertificaat, afhankelijk van het aantal actieve standaarden.

Onze volledige dienstverlening omvat de erkenningsaudit, gedurende de 36 maanden lange looptijd van de overeenkomst aangekondigde en onaangekondigde steekproeven (inzien ervaringscertificaten, bijwonen assessments, contact met kandidaten), en onze klankbordfunctie. Dit alles zonder meerprijs!

Aanvullende beoordelingen in verband met uitbreiding van de erkenning of onvoldoende kwaliteit altijd op offerte.

— extra inbegrepen

Gereduceerd tarief van € 895,- bij tussentijdse uitbreiding EVC-activiteiten met een extra domein, sector en/of beroeps-, branche- en competentiestandaard.

Gratis advies bij tussentijdse uitbreiding EVC-activiteiten met extra standaarden.

— de stappen van het erkenningstraject

  • Als u een nieuwe relatie bent van Testudo, dan neemt u contact met Testudo op voor antwoord op uw eventuele vragen en een formele offerte.
  • Na ondertekening van de offerte voor akkoord wordt in overleg met u een beoordelingsdatum vastgesteld en ontvangt u een uitgebreide checklist voor de aan te leveren informatie.
  • Uiterlijk twee weken voor de beoordelingsdatum stuurt u naar info@testudo-onderzoek.nl alle relevante (instellings)documentatie.
  • Ten minste twee beoordelaars van Testudo beoordelen de toepassing van de Kwaliteitscode EVC aan de hand van uw documenten.
  • Ten minste twee beoordelaars bezoeken uw locatie of spreken u online om de toepassing van de Kwaliteitscode EVC te beoordelen aan de hand van gesprekken met relevante functionarissen. Testudo kan vanwege kwaliteitsredenen altijd vertegenwoordigers van het Nationaal Kenniscentrum EVC uitnodigen om bij de beoordelingen aanwezig te zijn.
  • Eventueel ontbrekende informatie stuurt u zo snel mogelijk na.

  • Binnen vier weken na ontvangst van de laatste informatie ontvangt u de conceptversie van het beoordelingsrapport. Hierop kunt u reageren, bijvoorbeeld met correcties of aanvullingen.
  • Binnen vier weken na uw reactie ontvangt u het (eventueel bijgestelde) definitieve rapport.