— Zo wordt u een erkend EVC-aanbieder

U bent een EVC-aanbieder die voor de eerste keer erkend wil worden. Dit kan betrekking hebben op een of meerdere crebo-domeinen (mbo-standaarden), croho-sectoren (hbo-standaarden), of op een of meerdere goedgekeurde beroeps-, branche- of beroepsoverstijgende competentiestandaarden. Testudo toetst uw organisatie dan per onderdeel op alle onderdelen van de Kwaliteitscode EVC.

Een erkenningstraject bestaat uit twee onderdelen: (1) we beoordelen of uw organisatie alles goed heeft geregeld, en (2) we beoordelen of uw organisatie alles goed uitvoert. Omdat u als nieuwe EVC-aanbieder bij de start het eerste deel wél kunt aantonen, en het tweede deel niet, beoordelen we beide delen van het erkenningstraject met enige tijd ertussen: voor de Voorlopige erkenning (bij start) en voor de Definitieve erkenning (na maximaal twaalf maanden).

Hierom kiezen startende EVC-aanbieders voor Testudo als Beoordelende Organisatie:
Gratis voorbereidingsgesprek, zodat de audit zelf zo succesvol mogelijk kan verlopen.
Gratis modeldocumenten voor alle verplichte documentatie, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het opstellen.

— Voorlopige erkenning

Ook startende EVC-aanbieders moeten honderd procent voldoen aan de Kwaliteitscode EVC. Daarom bestaat de beoordeling voor een voorlopige erkenning uit een volledige audit op basis van documentenonderzoek en een bezoek op uw locatie of videogesprek.

In het documentenonderzoek kijken we of de communicatie binnen uw organisatie (handboek, functiebeschrijvingen, personeelsdossiers en dergelijke) en de communicatie naar buiten (website, EVC-overeenkomst, informatiefolders, ervaringscertificaten en dergelijke) voldoen aan de Kwaliteitscode EVC, de richtlijn voor erkenning van EVC-aanbieders.

Als onderdeel van de audit maken we kennis met het management, uw portfoliobegeleider(s), assessor(en), en wellicht overige functionarissen zoals procesbegeleiders.

Met een positieve beoordeling kunt u bij het Nationaal Kenniscentrum EVC een voorlopige erkenning aanvragen van twaalf maanden.

— definitieve erkenning

Tijdens uw voorlopige erkenning beoordelen wij ook de resterende, uitvoerende onderdelen. Formeel gebeurt dit na tien ervaringsproducten of uiterlijk twaalf maanden. Daarbij stuurt u ons de twee eerstkomende ervaringscertificaten toe, zodat we hier gezamenlijk nog even naar kunnen kijken voorafgaand aan de uitreiking.

In ongeveer de tiende maand (of na acht ervaringscertificaten) stuurt u ons nog twee ervaringscertificaten in concept. Verder praten we eventueel met voormalige kandidaten, lezen de evaluatieverslagen en bespreken eventuele ingezette verbeteracties. Op basis van deze bevindingen schrijven we een nieuw advies voor de definitieve erkenning.

Met een positieve beoordeling kunt u het Nationaal Kenniscentrum EVC verzoeken om de voorlopige erkenning met terugwerkende kracht om te zetten in een definitieve erkenning tot gebruikelijke geldigheid van 36 maanden.


— kosten

Het vaste basistarief bedraagt € 7.000,- per anderhalf jaar (18 maanden) all-in. Dat betekent circa € 4.600,- per jaar. Onze volledige dienstverlening bestaat uit voorbereidende begeleiding, erkenningsaudits voor de eerste (voorlopige erkenning) en tweede fase (definitieve erkenning), gedurende de looptijd van de overeenkomst aangekondigde en onaangekondigde steekproeven (inzien ervaringscertificaten, bijwonen assessments, contact met kandidaten), en onze klankbordfunctie.

Startende EVC-aanbieders kunnen ook kiezen voor een speciaal tariefplan. Het basistarief is dan verlaagd tot € 5.000,- per anderhalf jaar (18 maanden). Dat betekent circa € 3.300,- per jaar. Voor elk nieuw EVC-traject binnen de looptijd van de overeenkomst draagt u € 150,- af (verrekening achteraf). Op deze manier neemt Testudo een deel van het ondernemersrisico over en groeit mee met uw succes. Vanaf vijftien ervaringscertificaten in anderhalf jaar is het vaste basistarief een voordeliger keuze dan dit variabeletariefplan.

Aanvullende beoordelingen in verband met uitbreiding van de erkenning of onvoldoende kwaliteit altijd op offerte.

— extra inbegrepen

 • Voorbereidingsgesprek, zodat de audit zelf zo succesvol mogelijk kan verlopen.

 • Modeldocumenten voor alle verplichte documentatie, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het opstellen.

 • Tussentijdse steekproeven op certificaten.

 • Tussentijds steekproefsgewijs bijwonen van werkplekbezoeken, proeven van bekwaamheid, en/of criteriumgerichte interviews inclusief evaluatieverslag.

 • Gereduceerd tarief van € 895,- bij tussentijdse uitbreiding EVC-activiteiten met maximaal drie extra domeinen of sectoren.

 • Gratis advies bij tussentijdse uitbreiding EVC-activiteiten met extra standaarden.

 • Gereduceerd tarief van € 85,- voor uw kandidaten bij geschil als escalatie op uw klachtenprocedure en bij beroep als escalatie op uw bezwaarprocedure.

  Vraag het Nationaal Kenniscentrum EVC naar de kosten voor uw registratie als EVC-aanbieder en de registratie van alle uitgegeven ervaringscertificaten.

— de stappen van het erkenningstraject

 • U neemt contact met Testudo op voor antwoord op uw eventuele vragen en een formele offerte.

 • Na ondertekening van de offerte voor akkoord wordt in overleg met u een uitgebreid voorbereidingsgesprek vastgesteld zodat u belangrijke tijdwinst boekt, en ontvangt u handige modeldocumenten die voldoen aan de EVC Kwaliteitscode 3.0.

 • Na afloop van het voorbereidingsgesprek overleggen we met u over de gewenste auditdatum; dat is het gesprek waarin we beoordelen of u startklaar bent.

 • Uiterlijk twee weken voor de beoordelingsdatum stuurt u naar info@testudo-onderzoek.nl alle relevante (instellings)documentatie.

 • Ten minste twee beoordelaars van Testudo beoordelen de toepassing van de Kwaliteitscode EVC aan de hand van uw documenten.

 • Ten minste twee beoordelaars bezoeken uw locatie of nemen contact op via een videocall om de toepassing van de Kwaliteitscode EVC te beoordelen aan de hand van gesprekken met relevante functionarissen. Testudo kan vanwege kwaliteitsredenen altijd vertegenwoordigers van het Nationaal Kenniscentrum EVC uitnodigen om bij de beoordelingen aanwezig te zijn.

 • Eventueel ontbrekende informatie stuurt u zo snel mogelijk na.

 • Binnen vier weken na ontvangst van de laatste informatie ontvangt u de conceptversie van het beoordelingsrapport. Hierop kunt u reageren, bijvoorbeeld met correcties of aanvullingen.

 • Binnen vier weken na uw reactie ontvangt u het (eventueel bijgestelde) definitieve rapport.

 • U ondertekent het definitieve rapport en stuurt het naar het Nationaal Kenniscentrum EVC.

 • Bij een positieve beslissing mag u uzelf erkend EVC-aanbieder noemen, en wordt u in overleg met het Nationaal Kenniscentrum EVC opgenomen in het Register Erkende EVC-aanbieders.