— Geschil en beroep (voor kandidaten)

 • Heeft u een EVC-procedure gevolgd?

 • Heeft u een klacht ingediend of bezwaar gemaakt bij uw EVC-aanbieder?

 • Bent u ontevreden over de behandeling van uw klacht of bezwaar?

 • Heeft uw EVC-aanbieder een overeenkomst met Testudo?

 • Dan kunt u bij Testudo een geschil aanmelden of in beroep gaan.

Eerst klacht of bezwaar bij uw EVC-aanbieder...

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over (een deel van) het EVC-traject bij uw EVC-aanbieder. Uw EVC-aanbieder is verplicht hiervoor een goede klachten- en bezwaarprocedure te hebben.

Een klacht gaat in principe over het gedrag van de organisatie of een van de medewerkers. Bijvoorbeeld als u niet netjes te woord wordt gestaan of heel lang moet wachten.

Bezwaar gaat altijd over een beslissing in verband met uw ervaringscertificaat. Bijvoorbeeld dat u aan een bepaald werkproces niet voldoet.

In het handboek of in de overeenkomst van uw EVC-aanbieder staat hoe u bezwaar tegen zo'n beslissing kunt indienen. Let goed op dat u dat niet te laat doet.

...Dan geschil of beroep bij een onafhankelijke partij

Wanneer u vindt dat uw EVC-aanbieder uw klacht niet correct heeft behandeld, dan kunt u een geschil voorleggen. En wanneer u vindt dat uw EVC-aanbieder uw bezwaar niet correct heeft behandeld, dan kunt u in beroep gaan. Dat kan altijd bij een onafhankelijke partij. In het handboek of in de overeenkomst van uw EVC-aanbieder leest u wie dat is. Dat kan Testudo zijn.

Bij dit geschil of beroep gaat het er om of uw EVC-aanbieder uw klacht of bezwaar een eerlijke kans heeft gegeven; dit heet een 'marginale toetsing'. Testudo kijkt dus niet of u toch aan een bepaald werkproces voldoet.

Geschil of beroep voorleggen aan Testudo kan alleen als uw EVC-aanbieder een contract met Testudo heeft. Ook dit staat in principe in het handboek of de overeenkomst. Een geschil of beroep indienen kost € 85,- inclusief btw.

Dit doet u...

 • U stuurt een mailtje naar info@testudo-onderzoek.nl.

 • U schrijft op wat er is gebeurd.

 • U schrijft op hoe uw klacht of bezwaar is verlopen.

 • U stuurt alle belangrijke informatie mee, zoals uw ervaringscertificaat, rapport van uw eindgesprek, uw klacht of bezwaar, en de reactie daarop van de EVC-aanbieder.

 • U schrijft ook op hoe we u telefonisch kunnen bereiken.

...En dit doen wij

 • Testudo neemt binnen twee weken contact met u op, per e-mail of telefonisch.

 • Testudo vraagt u om uw verhaal desgewenst nog verder toe te lichten.

 • Testudo vat uw geschil of beroep samen, en vraagt u of het correct is opgeschreven.

 • Testudo vraagt uw EVC-aanbieder om binnen twee weken te reageren op uw argumenten.

 • Op basis van de verzamelde informatie doet Testudo binnen twee weken na ontvangst van de reactie van de EVC-aanbieder een uitspraak met uitleg.

 • Wij sturen u en de EVC-aanbieder hierover schriftelijk bericht.

 • Als Testudo u gelijk geeft, dan moet de EVC-aanbieder uw klacht of bezwaar opnieuw beoordelen.

 • Als Testudo u geen gelijk geeft, dan kunt u alleen via de rechter uw standpunt naar voren brengen.