De enige beoordelende organisatie die volledig is gespecialiseerd in EVC-erkenningen

— EVC-aanbieder?

Testudo is de enige erkende Beoordelende Organisatie die volledig is gespecialiseerd in EVC-procedures op basis van erkende opleidingscodes (mbo, voorheen 'crebo’s'), croho’s (hbo), beroeps-, branche- en competentiestandaarden.

Wij houden toezicht op de kwaliteit van EVC-aanbieders door toetsing aan de Kwaliteitscode EVC. Erkenning van verworven competenties is van oorsprong een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en EZ, en inmiddels volledig belegd bij de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid.

— Solide basis voor EVC-erkenning

Vrijwel al onze senior auditoren werkten of werken nog steeds voor een inspectiedienst van de overheid, en/of zijn gecertificeerd op het gebied van onder meer INK, ISO, en NVAO.

EVC-aanbieders die kiezen voor Testudo, kiezen voor een EVC-beoordelende organisatie met een uitstekende reputatie die met gedegen onderzoek een solide basis legt voor een erkenning of verlenging daarvan. En niet minder belangrijk: voor een gegarandeerd vaste prijs voor regulier toezicht gedurende de looptijd van de overeenkomst, inclusief alle verplichte aangekondigde en onaangekondigde steekproeven.

Bovendien bieden we een uniek voorbereidingsgesprek en een handige set modeldocumenten, zodat de voorbereiding op de audit en de audit zelf zo succesvol mogelijk kunnen verlopen.

— Kwaliteit
van de keten

Een testudoformatie (schildpadformatie) is een Romeinse legeropstelling waarbij iedere legionair wordt beschermd door het schild van een andere legionair.

Testudo draagt met zorgvuldige beoordelingen bij aan de bescherming van de kwaliteit van de EVC-keten. Van de erkenning van de EVC-aanbieder tot de waarde van het ervaringscertificaat voor de EVC-kandidaat en de geloofwaardigheid van EVC als arbeidsmarktinstrument.

— daarom testudo

De enige Beoordelende Organisatie met honderd procent focus op EVC.
 

Diverse auditoren met ervaring bij de Inspectie van het Onderwijs.
 

Beoordelingsrapport in concept binnen vier weken na ontvangst laatste documentatie.
 

All-inclusive prijs gedurende de gehele periode voor alle reguliere werkzaamheden (dus inclusief tussentijdse steekproeven!)
 

Alertheid op aflopende erkenningen.

— officieel erkendTestudo is erkend door het Nationaal Kenniscentrum EVC.