De enige beoordelende organisatie die volledig is gespecialiseerd in EVC-erkenningen

— EVC-aanbieder?

Testudo is de enige erkende Beoordelende Organisatie die volledig is gespecialiseerd in EVC-procedures: crebo’s, croho’s, beroeps-, branche- en competentiestandaarden.

Wij houden namens de ministeries van OCW, SZW en EZ en de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, toezicht op de kwaliteit van EVC-aanbieders door toetsing aan de Kwaliteitscode EVC.

— Solide basis voor EVC-erkenning

Vrijwel al onze senior auditoren werkten of werken nog steeds voor een inspectiedienst van de overheid, en/of zijn gecertificeerd op het gebied van onder meer INK, ISO, en NVAO.

EVC-aanbieders die kiezen voor Testudo, kiezen voor een EVC-beoordelende organisatie met een uitstekende reputatie die met gedegen onderzoek een solide basis legt voor een erkenning of verlenging daarvan. En niet minder belangrijk: voor een gegarandeerd vaste prijs voor regulier toezicht gedurende de looptijd van de overeenkomst, inclusief alle verplichte aangekondigde en onaangekondigde steekproeven.

Bovendien bieden we een uniek voorbereidingsgesprek, zodat de audit zelf zo succesvol mogelijk kan verlopen.

— Kwaliteit
van de keten


Een testudoformatie (schildpadformatie) is een Romeinse legeropstelling waarbij iedere legionair wordt beschermd door het schild van een andere legionair.

Testudo draagt met zorgvuldige beoordelingen bij aan de bescherming van de kwaliteit van de EVC-keten. Van de erkenning van de EVC-aanbieder tot de waarde van het ervaringscertificaat voor de EVC-kandidaat en de geloofwaardigheid van EVC als arbeidsmarktinstrument.

— daarom testudo

  • De enige Beoordelende Organisatie met honderd procent focus op EVC.

  • Diverse auditoren met ervaring bij de Inspectie van het Onderwijs.

  • Beoordelingsrapport in concept binnen twee weken na ontvangst laatste documentatie.

  • Vaste prijs gedurende de gehele periode inclusief tussentijdse steekproeven.

  • Geschil- en beroepsprocedure voor kandidaten.

  • Alertheid op aflopende erkenningen.

— officieel erkendTestudo is erkend door het Nationaal Kenniscentrum EVC.